STANDAARD HUUROVEREENKOMST STACARAVAN

 1. Duur
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de overeenkomst tenminste 6 maanden zal duren.
  2. De overeenkomst kan niet leiden tot definitieve bewoning. Het is huurder bekend dat “wonen” is uitgesloten.
 2. Vergoeding
  1. De huurprijs bedraagt €………. per maand te voldoen per automatische afschrijving naar

BANKREKENINGNUMMER

 1. De huur dient te worden voldaan voor de dertigste van elke maand , zodat steeds een maand vooruitbetaling gehandhaafd blijft.
 1. De opzegtermijn bedraagt wederzijds 1 gehele kalendermaand. Dit houdt in dat na de opzegging de kalendermaand daaropvolgend nog huur verschuldigd is. Deze maandhuur is al betaald bij het aangaan van het contract.
 2. Indien huurder zich niet houdt aan de bepalingen in dit contract of de bijlage “gedragsregels, of huurder onderneemt illegale activiteiten op het terrein van Rutjensland kan onmiddellijke opzegging volgen zonder restitutie van reeds betaalde huur.
 3. Het verschuldigde bedrag dient maandelijks vóór of op de 30ste van die maand op bovenstaande rekening te zijn ingeboekt. Bij niet nakoming daarvan volgt onmiddellijk een aanmaning. Indien dan nog niet betaald wordt binnen de gestelde termijn wordt de huur onmiddellijk beëindigd en de levering van alle faciliteiten stopgezet.
 4. Samenstelling huurprijs,

in de huurprijs is inbegrepen

 1. de kosten voor gas, water, elektra, (tot een bedrag van € 90,- per maand),
 2. Huurder dient zelf, blik, sappakken en plastic te verzamelen in de gratis te verkrijgen plastic zakken bij de diverse supermarkten. Een keer per 2 weken (schema wordt bekend gesteld) kunnen deze aan de straat worden gezet. Altijd op een maandag en vóór 09.00 uur. Glas dient in de daarvoor bestemde bakken bij de supermarkten te worden gegooid. Papier kan worden neergelegd op de aangewezen plaats (onder het afdak). Restafval kan in de daarvoor bestemde rolcontainer op de parkeerplaats bij het woonhuis.
 3. De prijzen bedragen voor gas en elektra respectievelijk € 4,- per m3 en € 0,30 per KWh. (prijspeil 1 juni 2017). Het voorschot wordt verrekend per 1 oktober, 1 december,

1 februari, 1 april en 1 juli. Op deze data wordt verhuurder toegang tot de caravan verleend teneinde de meterstanden elektra op te kunnen nemen.

Noot: in de zomermaanden bestaat de kans op teveel betaalde energiekosten. Dit eventuele overschot wordt gereserveerd voor de wintermaanden omdat in de praktijk blijkt dat het vaste bedrag per maand dan niet toereikend is, afhankelijk van stookgedrag en mate van aanwezigheid in de caravan.

 1. Onderhoud aan en rond de stacaravan, voornamelijk groenonderhoud.

 Niet in de huurprijs inbegrepen:

 1. Internet € 5,- p.m. satelliet tv basispakket € 10,- p.m. grof vuil afvoer € 7,50 p.m.
 1. Eerste betaling De eerste betaling voor de huur bedraagt  €              voor de maanden

                           plus een borgsom van € 150,- , voor overige faciliteiten  €

 1. Gebruik
  1. Gebruiker dient de stacaravan voortdurend in ordentelijke staat te hebben en te houden
  2. Beschadigingen vanwege onjuist/onverantwoord gebruik dienen te worden vergoed.
  3. In de stacaravan kunnen in overleg huisdieren worden gehouden.
  4. Het is verboden in de stacaravan te roken.
  5. Aan deze overeenkomst is onlosmakelijk de bijlage

GEBRUIKSREGELS STACARAVANTUIN  RUTJENSLAND verbonden.

 

Driel,

Huurder :                                                       verhuurder:

 

A.P.G.A. Peters