GEDRAGSREGELS HUURCARAVAN RUTJENSLAND

Algemeen

Stacaravantuin Rutjensland is gesitueerd in een zeer rustige en groene omgeving. Het gedrag van onze gasten dient dan ook in overeenstemming te zijn met “de plek”.

De gedragsregels

  1. Buiten de caravans mag geen geluid, op welke manier dan ook (zoals tv, radio, cd speler etc.) in of buiten de caravan veroorzaakt, hoorbaar zijn. bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het telefoneren bij de caravan of lopend over het terrein. Dat wordt als hinderlijk ervaren.
  2. Buiten de caravans is het niet toegestaan geluidproducerende apparatuur hoorbaar te gebruiken, zoals tv, radio, cd speler etc. Wel is het toegestaan ten behoeve van noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden gereedschappen te gebruiken. Het gestelde onder 12. is ook hier van toepassing.
  3. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient buiten de caravan gedempt te worden gesproken. In principe mag het geproduceerde geluid nooit verder dragen dan uw eigen standplaats.
  4. Zodra de natuur vindt dat het donker moet worden, dient dat zoveel mogelijk te worden gerespecteerd. Een persoonlijk leeslampje, of een verlichting die slechts het terras bij de stacaravan verlicht is toegestaan.
  5. Tussen 24.00 uur en 06.00 uur is gemotoriseerd verkeer op het terrein niet toegestaan, uitgezonderd voor werk of in noodgevallen.
  6. Eventuele bezoekers moeten het terrein hebben verlaten vóór 23.00 uur en kunnen niet worden ontvangen vóór 09.00 uur. Het dagtarief bedraagt € 2,50 per bezoekende auto.
  7. Wij zijn sterke voorstander van gescheiden afvalinzameling. Afval moet gescheiden worden aangeleverd zoals in de praktijk zal worden aangegeven.
  8. Hoewel de Noordhoeksestraat een maximum snelheid kent van 60 km per uur, verwachten wij van onze gasten dat zij maximaal 30 km per uur zullen aanhouden. De situatie ter plaatse zal de reden hiervoor duidelijk maken.
  9. In principe is per caravan slechts één auto toegestaan. Per caravan kan niet meer dan één auto als bezoeker worden toegelaten. Zo nodig kan in overleg een oplossing worden gezocht indien incidenteel meer parkeerplaatsen nodig zijn.
  10. Dit kampeerreglement is geen wet. Het zijn regels die uitdrukken wat wij van onze gasten verwachten. In incidentele gevallen en bij uitzondering kan in overleg van dit reglement worden afgeweken. Ook kunnen deze regels worden gewijzigd als deze het verblijf veraangenamen, maar steeds met inachtneming van het aspect “rust”. Het mag nooit zo zijn dat mensen elkaar hinderen.

Tot slot

Met dit kampeerreglement willen we nogmaals onze gevoelens voor het gebied tot uitdrukking brengen. Wij behouden ons het recht voor om na overleg met de gasten  aanvullende regels te stellen.